5 productie lokaties

Wereldwijd dealernetwerk

Korte levertijden

Maatwerk mogelijk

Top 9 van de meest gemaakt fouten die kunnen leiden tot schade aan de plastic pallets en aan de lading

highlight palletschade Q-Pall

Top 9 van de meest gemaakt fouten die kunnen leiden tot schade aan de plastic pallets en aan de lading

1. Wegdraaien voordat de vorken geheel uit de pallet zijn

Men dient er altijd voor te zorgen dat de vorken geheel uit de kunststof pallets zijn voor men wegdraait.

2. Te laag vervoeren van de kunststof pallets

Door het te laag vervoeren van de bestaat de kans dat de pallet inclusief lading de grond raakt bij bijvoorbeeld een drempel of ongelijk terrein. Ook het op en afrijden van een helling kan zodoende tot problemen leiden.

3. Met kunststof pallets “gooien”, laten slingeren of onnodig schuiven

Het laten rondslingeren van pallets levert vaak gevaarlijk situaties op en zorgt voor ongelukken. Door het onnodig gooien en over de grond schuiven van kunststof pallets raken deze in de prakrijk ook vaak beschadigd.

4. Vorken niet horizontaal en lading te ver op de punten

Door ervoor te zorgen dat de vorken van de heftruck horizontaal staan bij het in- en uitrijden van de kunststof pallets, het heffen en plaatsen voorkomt men onnodige schade aan de pallets.

5. Juiste lengte van de vorken

Wanneer de vorken te lang zijn en aan de achterkant overmatig uitsteken bestaat de kans dat men de lading die er eventueel achter staat ook wordt beschadigd. Als men de lading echter te ver op de punten vervoert is de kans op een kantelende lading en schade aan de kunststof pallets.

6. Juiste hartafstand van de vorken

Daarnaast is ook de hartafstand van de vorken belangrijk om de lading stabiel te vervoeren. Deze moet ongeveer 60% van de breedte van de kunststof pallet zijn.

7. Verkeerde opstelling van kunststof pallets in palletstellingen

De palletstelling belasting (racking-load) is de maximale belasting van een pallet in een palletstelling zonder inlegborden bij een gelijkmatig verdeelde belasting van de pallet. De pallets worden getest met een gelijkmatig verdeelde belasting met zakken van 25 kg.

8. Verkeerde aanname van de statische belasting

De statische belasting (static-load) is de maximale belasting van een kunststof pallet als deze op een vlakke ondergrond staat. Indien er meerdere pallets gestapeld zijn is het totale gewicht bepalend voor de belasting op de onderste pallet.

9. Te hoge dynamische belasting van de kunststof pallets

De dynamische belasting (dynamic-load) is de maximale belasting van een pallet tijdens het transport met een vorkheftruck of pompwagen bij een gelijkmatig verdeelde belasting van de pallet.

top9fouten

Share this post