5 productie lokaties

Wereldwijd dealernetwerk

Korte levertijden

Maatwerk mogelijk

Carbon footprint

Geeft weer hoeveel milieu-impact kunststof pallets hebben, uitgedrukt in kilogram (kg CO2 eq.). Er zijn Environmental Product Declaration (EPD) documenten beschikbaar voor alle typen kunststof pallets. De uitstoot van broeikasgassen heeft een negatieve invloed op het klimaat. De meeste CO2-uitstoot vindt plaats tijdens de winning van grondstoffen, transport en productie van eindfabricaten. Q-PALL draagt een steentje bij aan CO2-reductie door bij alle stappen van het proces, van productie tot recycling, deze uitstoot te minimaliseren. Lees meer over The Orange Value